Privacyverklaring BCL Voedingscoaching

 

BCL Voedingscoaching gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat

is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25

mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Als je gebruik maakt van diensten van BCL Voedingscoaching, dan hebben wij gegevens van

jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak),

via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

- Naam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer / mobiel nummer

- E-mailadres

- Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

 

Waarom is dat nodig?

BCL Voedingscoaching heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar

werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens

aan jou te verstrekken.

 

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

BCL Voedingscoaching bewaart jouw persoonsgegevens vijftien [15] jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

 

Gegevens delen met anderen?

BCL Voedingscoaching zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). BCL Voedingscoaching heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

 

BCL Voedingsadvies zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft BCL Voedingscoaching een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. BCL Voedingscoaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten)

verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar

bclvoeding@gmail.com. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor

legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

 

Beveiliging

BCL Voedingscoaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk

dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of

zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact met ons op via het telefoonnummer 06-24527188 of via bclvoeding@gmail.com.

 

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door BCL Voedingscoaching

kun je contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer

of via bclvoeding@gmail.com.

 

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

raadplegen.

 

Bron: NVD ( Nederlandse Vereniging van Diëtisten)